ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

  1. Đại lý với 5 thành viên hoạt động, 10 thành viên gửi tiền và tổng cộng 15 thành viên hoạt động nhận ngay 1 triệu đồng mỗi tháng .

  2. Đại lý Sẽ Nhận được 0.2% tiền thưởng dựa trên tổng cược của người chơi tháng đầu tiên.

  3. Nhận ngay 500k nếu đại lý có 5 người chơi và tổng tiền gửi 70M trong tuần đầu tiên của tháng.

  4. Nhận ngay 5 triệu đồng nếu đại lý đạt tổng cược 3 tỷ trong tuần đầu tiên.

  5. Phần thưởng này sẽ tự động chuyển vào vào tài khoản người chơi Đại Lý.

  6. Bwing có quyền rút lại, từ chối hay hủy chương trình đối với bất cứ Đại lý nào vi phạm Quy định và thể lệ của chương trình.

  7. Các Quy Định & Điều Khoản Chung của chương trình Đại lý Bwing được áp dụng.